Milrapportering

Här kan du som medlem rapportera in dina mil när du har hjälpt till på ett evenemang för att få utbetalt milersättningen.

Skicka ett mail till kassor@radiosambandost.se. Ange ditt namn, signal vilket evenemang du har varit på samt hur många km du kört (observera att ange kilometer).