Milrapportering

Här kan du som medlem rapportera in dina mil när du har hjälpt till på ett evenemang för att få utbetalt milersättningen.

  Information om dig:


  Datum för evenemanget:

  Vilket evenemang var det?

  Hur mycket körde du (ange i km)?

  Information kring inbetalningen av din ersättning:
  Din bank:

  Ditt clearingnummer:

  Ditt kontonummer:

  Eventuellt meddelande: