Milrapportering

Här kan du som medlem rapportera in dina mil när du har hjälpt till på ett evenemang för att få utbetalt milersättningen.

Information om dig


Vilket evenemang var det?

Hur mycket körde du (ange i km)?

Information kring inbetalningen
Din bank:

Ditt clearingnummer:

Ditt kontonummer:

Eventuellt meddelande: