Milrapportering

Här kan du som medlem rapportera in dina mil när du har hjälpt till på ett evenemang för att få utbetalt milersättningen.

Information om dig


Datum för evenemanget:

Vilket evenemang var det?

Hur mycket körde du (ange i km)?

Information kring inbetalningen
Din bank:

Ditt clearingnummer:

Ditt kontonummer:

Eventuellt meddelande: